Trykkeriet på Skytta Trykkeriet på Skytta Trykkeriet på Skytta Trykkeriet på Skytta Trykkeriet på Skytta Trykkeriet under bygging på Skytta i Nittdal i 1981

Starten

 

Høsten 1958 ble Chr. Brynildsen & co AS etablert med en aksjekapital på kr. 11.000.-Det var Erland Bøhn, Paal Andersen og Christian Brynildsen som hadde drøftet å starte et nytt silketrykkeri fra tidlig på året. Disse kjente hverandre godt fra flere års samarbeide i Kværnberg-Trykk, som alle var gått ut av. I Oslo var det dengang et meget stramt arbeidsmarked og vanskelig vanskelig å finne lokaler uten innskudd. Låven på Bliksrud Gård i Hakadal ble derfor arbeidsplassen de første 14 årene. Paal Andersen hadde ruget på en ide om å bygge en annerledes silketrykkmaskin, og denne laget han i garasjen hjemme hos Brynildsen. Den virket som forutsatt fra første dag, til den ble avløst av en ny sylindermaskin fra USA ved årsskiftet 82/83.

De første årene

 

Før vi startet i august hadde vi en travel tid våren og sommeren igjennom med stor arbeidsinnsats, med konstruksjon og bygging av maskiner, tørker og annet utstyr samt omfattende ombygging og innredning av låven. I løpet av 1959 ble Karsten Andreassen ansatt og fra 1967 har han vært trykkeribestyrer, idet Paal Andersen gikk ut av firmaet. I 1960 ble Thor Rokkerud ansatt, fra 1964 som salgssjef.

Utdannelse

 

Trykkmetoden har funnet sin plass som den 4. trykkmetode. Grafisk avdeling ved Sogn Yrkesskole har fra 1972 gitt en innføring i faget. Chr. Brynildsen & co AS stiller stadig som sensorer ved fagprøver o.l på de skolene som underviser i faget.

Trykkmetoder

 

I 1958 var det knapt noen silketrykkerier som trykket 4-farge rastertrykk, hvilket i dag er dagligdags for de fleste. Vi henvendte oss den gang til en reproanstalt for å bestille filmer, men ble avvist. Etter hvert som tiden gikk modnet samarbeidet med reprofirmaene, noe som ble fruktbart for disse. I dag har de fleste trykkerier, også vårt, egen reproavdeling med egen produksjon av det meste innen repro. Sakte, men sikkert har vårt trykkeri utviklet to spesialfelt: Trykking på selvklebende vinyl, særlig til utendørs bruk, og trykking/stansing med minipapp som råmateriale. Innen disse feltene har vi også andre trykkerier som kunder.

Kunder og kontorer

 

Fra starten av har reklamebyråene vært vår betydeligste kundegruppe. Innen selvklebende har firmaet Finn Solvang fra 1967 vært stor kunde på bil- og utvendig vindusdekor på 3M's spesialfolie med 6 års garanti for holdbarhet. De første par årene hadde vi et lite salgskontor i Storgaten hvor Christian og Nina Brynildsen holdt til. Fra 1962 til 1987 hadde vi eget kontor i Huitfeldts gate 3, med privat telefonlinje til trykkeriet. Her holdt også selgerne til og vi hadde et eget show-room. I forbindelse med nybygget på Skytta, ble kontoret besluttet nedlagt.

Første flytting (1973)

 

I 1973 flyttet vi trykkeriet, som da produserte på 5 gulv på 2 steder, til Birkelundsveien 64 ved Slattum. Vi kom nærmere byen, og all produksjon ble samlet på ca. 800 kvm. i 2 etasjer. I 1975 ble aksjekapitalen utvidet til 51.000.- og Erik Brynildsen overtok som disponent fra 1. januar 1976 i en alder av 30 år. Han hadde tidligere arbeidet i 2 1/2 år i silketrykkerier i Tyskland. Forskjellige tyske ungdommer arbeidet samtidig hos oss i Nittedal fra 3 måneder til ett år. I

Stanseproblemer = nytt firma

Høsten 1975 sendte vi ut vår 'Chryss stanseservice' til reklamebyråene og andre store kunder. I denne viste vi et utvalg målsatte tegninger av stanser som kan benyttes mot en minimal avgift med tanke på de små opplagene som markedet ofte spør etter. Det ble etter hvert vanskelig å skaffe stanser til vår produksjon med bare tre eldre stansemakere i Oslo, som verken ville eller hadde plass til å lære opp etterfølgere. Etter å ha kjøpt godt verktøy til å lage stanser med, besørget vi høsten 1976 at AS Båndstålstanser ble etablert.

Tekstilavdelingen

 

Trykking på T-skjorter og andre klesplagg, som vi importerer fra USA er en annen spesialitet. Importrestriksjoner har gjort at dette ikke har blitt den helt store grenen vi sitter på. I 1982 fikk vi norske T-skjorter av god kvalitet, og til akseptabel pris.

'Visen en gave'

 

Julen 1963 laget vi vår første plate i serien 'Visen en gave'. Ny viseplate hvert år ble til slutt mer enn 20 plater, innspilt spesielt for oss med de beste visesangere. Serien ble laget som 'den norske vises historie fra år 1200 og frem til vår tid, redigert av Yukon Gjelseth. Av hver plate er det laget 300 eksemplarer som julepresang til våre kunder gjennom årene. Plateomslagene som vi trykket, tegnet Ulf Aas for oss - små kunstverk!

lagt til handlevogn